Pàgines

divendres, 8 d’abril del 2011

Curs Eines TIC per a l'acció tutorial, 2011

Novament comença des del CEFIRE de Xàtiva este curs anomenat Eines TIC per a l'acció Tutorial que tracta d'apropar els recursos de la Web 2.0 al professorat. La publicació digital en un blog, el disposar d'una agenda-calendari en línia que mostre les activitats programades a tota la comunitat educativa i la utilització d'eines per a l'elaboració de mapes conceptuals, són els continguts principals d'este curs.

Espere que siga de profit en el vostre treball.

dimarts, 14 de setembre del 2010

I va la quarta edició del curs Eines TIC per a l'acció tutorial

Efectivament. Els continguts del curs Eines TIC per a l'accció tutorial continuen sent de l'interés del professorat i molt actuals per a la seua formació. Els recursos de la Web 2.0 com els blogs, per exemple, aportens, sens dubte, noves formes d’aprenentatge molt enriquidores per a la tasca docent.

En la presentació del curs, ja he notat que, afortunadament, el professorat es troba molt més preparat que en edicicions anteriors. Apenes m'han fet preguntes.

Espere aportar-los noves idees quant a usos educatius dels blogs i que alhora es divertisquen mentre es formen.

Ja diran.

dissabte, 3 de juliol del 2010

XXVII Cursos d'Estiu

Del 5 al 9 de juliol de 2010, en l'Escola d’Art i Superior de Disseny de València (Complex de Velluters, c/ Pintor Domingo, 20), se celebren els XXVII Cursos d'Estiu, convocats per la Conselleria d'Educació.

Els cursos van adreçats especialment als tècnics dels servicis d'assessorament lingüístic i de promoció de l'ús del valencià en els àmbits de l'Administració pública, de les universitats, dels sindicats i altres, al professorat dels diferents programes de promoció dels coneixements del valencià que organitza i coordina la Conselleria d'Educació i, en general, als professionals del valencià.

Com en edicions anteriors, s'oferixen tres cursos específics per a la preparació de les proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV). Són els cursos anomenats Llenguatge administratiu, Llenguatge en els mitjans de comunicació i Correcció de textos. També es convoca Llengua per a experts IV, adreçat especialment a tècnics i assessors lingüístics, concebut com a accions formatives altament especialitzades. El curs Tècniques de veu i de traducció per als mitjans audiovisuals està adreçat sobretot a professionals que treballen en estos àmbits. En Recursos telemàtics per a l'aprenentatge del valencià es tractaran recursos i procediments bàsics de la tecnologia com a instrument docent. Concretament El blog com a recurs, Entorns virtuals d'aprenentatge (Moodle), Bones pràctiques educatives amb TIC: els blogs i les xarxes socials i Comunicar amb eficàcia:Com no s'ha de fer un powerpoint ompliran este espai de recursos telemàtics.

En el curs anomenat La llengua en el seu context IV es comptarà amb l'aportació dels punts de vista d'experts d'altres disciplines distintes de les que s'ocupen directament del valencià. El curs anomenat L'ensenyament del valencià a persones adultes servirà com a espai de difusió i de debat d'aportacions de professionals procedents de diversos àmbits de la formació d'adults.

Formar-se durant l'estiu és una opció interessant, això sí, sempre que tan noble acció culmine amb unes merescudes vacances.

dilluns, 26 d’abril del 2010

Curs Eines TIC per a l'acció tutorial. Segona edició Gandia

Comence un altre curs de formació a distància sobre Eines TIC i acció tutorial, organitzat pel CEFIRE de Gandia.

A poc a poc, el professorat va formant-se en el nous formats de publicació de continguts i en la utilització d'eines TIC com a suport a l'acció tutorial.

Sens dubte, la realitat escolar va endarrerida respecte a l'ús que empreses i altres entitats fan de les noves tecnologies de la informació i de la comunicació. Disposem ja de la infraestructura necessària? Estem suficientment formats per a usar-la?

Què opineu de tot açò?

dijous, 4 de març del 2010

Tercera edició del curs Eines TIC per a l'acció tutorial en el Cefire de Xàtiva

Els cursos a través d'Internet, també coneguts com a cursos on line, tenen un gran atractiu per a la formació en general i especialment per als docents. I és que acudir a un classe presencial quan acabes la jornada no sempre resulta motivador i de vegades fins i tot, poc profitós.

Contràriament al que es pensa de la formació en línia (on line), en aquests tipus de cursos es treballa prou més que en els presencials i els resultats formatius poden superar -los àmpliament.

Seure davant l'ordinador, en el moment en que t'abelleix, a una hora tranquil·la i sense haver-hi de sincronitzar amb el professor, és òbviament tota una comoditat per a la formació.

En este curs d'Eines TIC per a l'acció tutorial que comencem l'11 de març, la motivació ve ampliada per l'atractiu dels continguts que, després de l'experiència d'edicions anteriors, he comprovat que acaben enganxant als participants, que en pocs dies i de manera ràpida es veuen immersos en l'anomenada Web 2.0.

Això sí, els participants s'han d'implicar activament.

dijous, 10 de setembre del 2009

Segona edició del Curs Eines TIC per a l'acció tutorial en el Cefire de Xàtiva

Avuí, dia 10 de setembre he iniciat una nova edició del curs "Eines TIC per a l'acció tutorial" que organitza el CEFIRE de Xàtiva.

Les eines que ens proporciona la Web 2.0 suposen tot un repte per als professionals de l'ensenyament que tenen ara l'oportunitat d'innovar en les seues metodologies i de dur a l'aula noves maneres d'ensenyar i d'aprendre.

Clar que l'èxit educatiu en els resultats mai estarà donat només per la tecnologia sino en l'ús adequat que es faça d'aquesta, en la formació que tinguen els professors i en la creativitat que aquests desenvolupen per a integrar-la en els processos d'ensenyament-aprenentatge.

Ací posem la formació, la resta és cosa vostra. Ànim i a treballar i a divertir-se en el curs.