Pàgines

dilluns, 26 d’abril de 2010

Curs Eines TIC per a l'acció tutorial. Segona edició Gandia

Comence un altre curs de formació a distància sobre Eines TIC i acció tutorial, organitzat pel CEFIRE de Gandia.

A poc a poc, el professorat va formant-se en el nous formats de publicació de continguts i en la utilització d'eines TIC com a suport a l'acció tutorial.

Sens dubte, la realitat escolar va endarrerida respecte a l'ús que empreses i altres entitats fan de les noves tecnologies de la informació i de la comunicació. Disposem ja de la infraestructura necessària? Estem suficientment formats per a usar-la?

Què opineu de tot açò?