Pàgines

dimarts, 14 de setembre del 2010

I va la quarta edició del curs Eines TIC per a l'acció tutorial

Efectivament. Els continguts del curs Eines TIC per a l'accció tutorial continuen sent de l'interés del professorat i molt actuals per a la seua formació. Els recursos de la Web 2.0 com els blogs, per exemple, aportens, sens dubte, noves formes d’aprenentatge molt enriquidores per a la tasca docent.

En la presentació del curs, ja he notat que, afortunadament, el professorat es troba molt més preparat que en edicicions anteriors. Apenes m'han fet preguntes.

Espere aportar-los noves idees quant a usos educatius dels blogs i que alhora es divertisquen mentre es formen.

Ja diran.